Hopp til innhold

Institusjonelle kunder

En institusjonell investor er ofte kjennetegnet ved svært lang investeringshorisont og stor investeringsportefølje. Selv om objektive og regulatoriske krav ofte er strengere for denne typen investor, er den prinsipielle viktigheten av kortsiktig og langsiktig risikostyring og strategisk allokering den samme som for enhver annen investor.

Omega imøtekommer de muligheter og begrensninger institusjonelle investorer har med en akademisk tilnærming til kapitalforvaltning. Vi søker, på vegne av våre klienter, å maksimere langsiktig realavkastning innenfor rammer av fornuftig risikostyring. Vi oppfordrer i tillegg våre klienter til å være kostnadsbevisste ved inngåelse av forvaltningsavtale.

Share on Facebook